MONICA CRISTINA

Granel fomenta la relació i estimula compartir coneixements i experiències positives. Enriqueix amb noves propostes i creix gràcies a la motivació i l’interès de tots els que creiem en aquest projecte.