ALBERT MARTÍNEZ

Granel és per Mari i per a mi la consciència del futur, el món que volem per als nostres fills.