Seguretat i privadesa

GARANTIA DE SEGURETAT I PRIVACITAT.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ PRIVADA (COMISSIÓ NACIONAL INFORMÀTICA I LLIBERTAT).

La societat està obligada a protegir la seva informació privada.

Les dades personals recaptats durant la seva connexió al nostre lloc comercial només s’utilitzaran per tractar la seva comanda. No vendrem, arrendaremos o divulgarem les seves dades personals a cap persona (ni a tercers).

En realitzar comandes a través del Portal, consent que la societat utilitzi dades nominatives sobre vostè, comunicats per vostè o recollides a través del funcionament del lloc. Aquestes dades (nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de targeta de crèdit amb la seva data de caducitat, etc …) són necessaris perquè puguem tractar les seves comandes.

La societat garanteix la seguretat en totes les comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de dades i pagament es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que mitjançant un sistema d’encriptació, impossibilita l’accés a les dades davant intents de violació per tercers. Les dades no bancàries del procés de compra, (nom, adreça, telèfon etc ..) es guarden en una base de dades responsabilitat de la societat amb la finalitat de poder brindar-li el servei que ens ha sol·licitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT.- acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers i bases de dades de la societat, sent utilitzats únicament per al seu ús intern. La societat garanteix la confidencialitat de les dades. En el moment en què l’usuari es registra o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i relatius a la forma de pagament, són incorporades a la base de dades segura, utilitzant-se únicament per gestionar o tramitar la comanda, així com per remetre ofertes i / o serveis de detall. La societat es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seguretat dels mateixos i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a la societat són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de la utilització de les seves dades contactant amb la societat dirigint-se per escrit a la següent adreça:

GRANEL COMMUNITY SLNE,

C/ Montserrat 118-120, 08140 Caldes de Montbui
central@granel.cat