Proveïdors

 

ELS NOSTRES PRODUCTORS

Les normes escrites fins ara diuen que el comprador final demana que se li ajusti el preu, que el distribuïdor li ho demana al seu temps al productor i que aquest només se’l pot exigir a si mateix. L’arma que sempre s’esgrimeix és el volum de compra o el volum de venda. “Et compraré tant, i ho vendré a tant”. Gràcies a les plataformes logístiques, els majors volums de càrrega i en les velocitats del transport modern, el volum que els distribuïdors són capaços de gestionar és actualment enorme. El problema el tenim amb les capacitats productives dels productors. Arriba un punt en què el marge que exigeixen els distribuïdors no pot baixar més. Ells, però no deixen de sol • licitar als seus proveïdors que els baixin els preus. Amb aquesta senzilla maniobra el productor, temorós de perdre tan gran volum de venda es veurà forçat a buscar la manera de rebaixar els seus costos i poder seguir oferint un preu més baix al seu comprador. Així mateix es troba lligat doncs si decidís no vendre-li la seva producció li costaria massa temps trobar qui es la comprés.

COM TREBALLA GRANEL

A GRANEL ens hem adonat que les antigues estratègies de consum massiu són errònies ja que només quan un productor concret sobre-explota la terra o els que la treballen, pot augmentar el seu marge comercial arribats a aquest punt. GRANEL treballa amb productors locals i de fet, fa promoció i pedagogia. Els proveïdors i productors amb qui GRANEL treballa satisfan no només certes exigències productives sinó que, en la mesura del possible, són locals i respectuosos d’una manera social i ecològica. Tot i saber que hi ha productes que no es fan localment mira sempre de trobar aquells que, oferint una bona qualitat, afavoreixen el productor de proximitat.

    formulari de contacte