RESSÓ MEDIÁTIC

RESSÓ MEDIÁTIC

Des del primer moment en que vàrem obrir la botiga de Vic i gràcies a les nostres anteriors professions i experiència professional. Granel, no ha volgut ser mai una única botiga. Molt conscients de la solució social i econòmica que proposa la compra d’alimentació a granel. No ens ha estat difícil, fer entendre que granel és una molt bona solució, en les noves tendències de venda i compra.

És per això que la botiga de Vic, ha servit com a model a seguir i ha estat noticia en molts medis de comunicació, entusiasmats per la nostra nova proposta.

Hem estat noticia a nivell local, en molts mèdis web o diaris, poden destacar el diari “NOU 9” a nivell comarcal o el diari “EL PAIS”, “LA VANGUARDIA”, “EL PERIÓDICO” a nivell nacional i revistes a nivell internacional i zero waste…