Devolucions

GARANTIA LEGAL.- DEVOLUCIONS I ANUL.LACIONS

El client es beneficia de la garantia legal dels vicis ocults en els productes venuts. No obstant això, la garantia no serà vàlida si es produeixen danys a causa d’un tracte incorrecte, si es retorna el producte obert o en part consumit, amb l’embalatge en mal estat o deteriorat. El comprador haurà de consultar les instruccions i les recomanacions adequades que es troben en la manera d’ocupació facilitat amb el producte.

Queda exclosa tota la nostra responsabilitat derivada de l’ús incorrecte dels productes després del seu lliurament.

L’usuari podrà exercitar la garantia d’un Producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum. En cas de dubte, l’usuari es pot posar en contacte amb la societat a través dels formularis facilitats en el Lloc Web per rebre ajuda sobre els passos a seguir i la informació necessària per a la presentació de les reclamacions pertinents.

Oferim a l’usuari la possibilitat d’ANUL·LAR O RETORNAR UNA COMANDA si no li ha satisfet la compra.

L’usuari disposarà d’un termini de dos (2) dies hàbils des del lliurament del Producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat el termini de dos (2) dies hàbils, la societat no acceptarà devolucions per desistiment de compres. Per procedir a la devolució, envieu-nos un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@granel.cat, indicant: Nom complet, nº de comanda, data de la comanda, nom i valor dels productes adquirits, motiu de la devolució, lloc i horari de recollida i nº de telèfon mòbil.

Un Cop haguem rebut la vostra sol·licitud de devolució ens posarem en contacte per tramitar la devolució i reemborsament.

Les evolucions motivades per trencaments, mercaderies defectuoses o errors en la tramitació de la seva comanda, es realitzen sense cap cost, reemborsant el 100% del cost de la mercaderia així com els costos d’enviament i retrunyir de la mercaderia.

En les devolucions sense causa justificada, voluntàries, les despeses d’enviament aniran a càrrec del client.
El dret de desistiment s’ha de fer d’acord amb el que preveu la legislació vigent espanyola. L’usuari no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui d’aplicació i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents:

a) productes que no estiguin totalment íntegres o que presentin danys, deformacions, deteriorament i / o alteracions de qualsevol tipus

b) articles que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se amb rapidesa

Per utilitzar aquest sistema s’han de complir els requisits següents:

1) El Producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a la societat s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.

3) S’ha d’incloure una còpia del justificant de compra i l’albarà de lliurament dels Productes dins del paquet, on a més es marquin els productes a retornar.

Amb caràcter informatiu les despeses de devolució seran les mateixes despeses de l’enviament de la comanda inicial si es realitza des de la mateixa direcció, o l’import que es generi des d’una altra direcció a la inicial.

La societat ha de comprovar en el seu magatzem l’adequació del Producte retornat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat d’acord amb les presents Condicions d’Ús.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.