Condicions de lliurament, termini i despeses

CONDICIONS DE LLIURAMENT: LLOC, TERMINI I DESPESES

L’usuari triarà el lloc de recepció de la mercaderia en el moment d’efectuar la comanda. La societat es reserva el dret a utilitzar tots els mitjans necessaris per a realitzar el lliurament dels productes a l’adreça indicada per l’usuari. Els lliuraments s’efectuaran en el territori d’Espanya (incloses les illes de les Balears) i Portugal. Per enviaments a les Illes Canàries: Contacti amb el nostre servei atenció al client. Per a comandes Internacionals contacti amb nosaltres. No es realitzen enviaments a Ceuta i Melilla.

Pot informar de l’estat de la seva comanda al nostre web. ASM l’informarà mitjançant SMS de l’estat de la seva comanda. Si no pogués lliurar-se, per estar l’usuari absent, s’advertirà a l’usuari.

Si no pogués lliurar-se, per estar l’usuari absent, s’advertirà a l’usuari mitjançant un avís o trucada telefònica per concretar la nova entrega. Si, transcorreguts cinc (5) dies naturals des de la data de l’avís, l’usuari no s’ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els Productes seran retornats als magatzems de la societat i l’usuari haurà de fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

TERMINIS.- En el seu defecte en un termini de 48-72 hores laborals, franja horària 2 hores, un cop confirmada la comanda i remès pel nostre departament.

El Servei de lliurament a domicili es portarà a càrrec de l’empresa Envialia.

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres no festius. No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges o festius. Les comandes recepcionats a partir del dijous per la tarda i tot el divendres es lliuraran a partir del següent dia no festiu. (aquestes condicions són per evitar que les comandes estguin durant tot el cap de setmana en els magatzems de les empreses de repartiment).

Si un article no està en estoc en el moment de realitzar la comanda, l’hi abonarem inmmediatament si el pagament es va realitzà amb VISA, i quedarem a l’epera de rebre el seu número de compte si es va fer el pagament per transferencia.

DESPESES DE LLIURAMENT Per enviaments a Espanya-Península, si les compres són superiors a 50 euros, els ports seran gratuïts. Si les compres són inferiors a 50 euros, consultar tarifes.

En efectuar una comanda, el client es compromet a signar el full de recepció presentada per la persona que fa el lliurament, en la qual podrà incloure totes les observacions que consideri necessàries. Mitjançant la signatura del full de recepció, el client reconeix haver rebut el nombre de paquets indicats en la mateixa. Si el client observa productes espatllats o la manca de productes, haurà de realitzar una reclamació al Servei d’Atenció al Client per e-mail a central@granel.cat en un termini màxim de tres dies.

Tot esdeveniment com, per exemple, força major, sinistre, vaga, decisió administrativa o vaga de transports que retardi, impedeixi o faci que el proveïment sigui desorbitat, constitueix, mitjançant acord exprés, una clàusula de suspensió o d’extinció de les obligacions de la societat, sense indemnització en benefici de l’usuari si l’esdeveniment té lloc durant més de 15 dies. En aquestes circumstàncies, s’eximirà a l’usuari, completa i automàticament, de les seves obligacions referents a la seva comanda.

PAGAMENT Un cop decidits els productes i guardats en el carret, el client accepta inicial el procés de compra i pagament del preu. En aquest moment, l’usuari podrà escollir entre les opcions de pagament la que més li interessi:

TARGETA DE CRÈDIT el pagament es realitza fent servir una connexió segura directament a l’entitat bancària encarregada de la transacció. La societat contacta amb el servidor de pagaments segur del Banc Sabadell Atlántico, qui sol·licitarà al client tots els detalls de la targeta que voleu usar (Mastercard, Visa Card, Maestro) .Tots els detalls es gestionaran directament pel lloc web del Servidor d’ pagaments, sense que ni la societat ni cap tercer pugui tenir accés.

El servidor de pagament segur contactarà amb l’entitat financera que ha emès la targeta i sol·licitarà autorització per efectuar la compra. A continuació el procés tornarà a la web de detall.

TRANSFERANCIA BANCÀRIA La societat només tramitarà les comandes realitzades per transferència bancària un cop verificat l’ingrés al nostre favor del total indicat. La transferència s’ha de fer al següent nº de compte del beneficiari: XXX – XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, indicant: nom complet i número de comanda.

Per agilitzar el procés pot enviar una còpia de la transferència emesa pel banc suport paper o digital) al nostre correu electrònic: administracio@granel.cat. El temps de lliurament de la comanda comptarà a partir de la confirmació de la recepció de la transferència.

Quan, per qualsevol motiu, no sigui possible fer el càrrec de l’import degut, el procés de venda s’anul·larà automàticament i el contracte de venda es donarà per acabat. Se l’informarà automàticament d’aquesta situació mitjançant un correu electrònic o trucada telefònica.