RESSÓ MEDIÁTIC

Posted on

RESSÓ MEDIÁTIC Des del primer moment en que vàrem obrir la botiga de Vic i gràcies a les nostres anteriors professions i experiència professional. Granel, no ha volgut ser mai una única botiga. Molt conscients de la solució social i econòmica que proposa la compra d’alimentació a granel. No ens ha estat difícil, fer entendre […]

Read More…